logo

pensament2012

INGRÀVID PENSAMENT 2012
19-20 i 26-27 d’octubre 2012

L’ART ALS MARGES: LES PERIFÈRIES DE FIGUERES I PERPINYÀ

La segona edició del curs del festival Ingràvid proposa un viatge a les perifèries de dues ciutats en si perifèriques: Figueres i Perpinyà. Dues ciutats marcades per la condició de frontera, a prop l’una de l’altra en termes geogràfics, però massa lluny, encara, en l’imaginari dels seus habitants. Per això l’Ingràvid proposa un curs per acostar aquestes dues ciutats, tant físicament –mitjançant el desplaçament dels alumnes que participin al curs- com simbòlicament –a través de les intervencions en l’espai públic de les ciutats que sorgiran del curs-.

De la mateixa manera, el curs també pretén acostar les perifèries d’aquestes dues ciutats, que sovint són també massa lluny en l’imaginari dels seus habitants, i per això aposta per portar les pràctiques artístiques no només als centres patrimonials i comercials, sinó també als barris perifèrics del Bon Pastor i el Culubret (Figueres), i el Vernet (Perpinyà), així com el barri de Sant Jaume de Perpinyà, que pot ser considerat un exemple de perifèria al centre.

El curs comptarà amb la participació de filòsofs, politòlegs i geògrafs de primer nivell de l’àmbit catalanoparlant, així com d’artistes, pensadors i activistes culturals de prestigi a Figueres i Perpinyà. El curs es dividirà en sessions teòriques i de treball de camp. Les primeres exploraran les nocions de frontera, perifèria i identitat, i presentaran la situació social i artística dels barris tractats. Per la seva banda, a les sessions de camp els participants podran conèixer de primera mà els barris en què es centra el curs.

Al final del curs, els alumnes prepararan un projecte d’intervenció en l’espai públic d’una de les dues ciutats. El projecte haurà de reflectir, sobre la trama urbana d’una de les dues ciutats, la idiosincràsia de les qüestions espacials, socials i artístiques de l’altra. D’entre aquests projectes, la direcció del festival escollirà els que seran produïts i executats durant l’Ingràvid 2013.

DISSENY i COORDINACIÓ
Lucila Mallart

DATES I LLOC
19 i 20 d’octubre a Figueres
: Museu de l’Empordà, Rambla, 2.
26 i 27 d’octubre a Perpinyà: Sala Jean Cocteau, Teatre Municipal, Plaça de la República.

HORARIS 
MATRÍCULA

Descarrega el programa Ingràvid pensament 2012 en pdf.