logo

Km0 Convo Oberta

ARTISTES KM.0

CONVOCATÒRIA OBERTA PER A ARTISTES LOCALS.

2016

 

Què?Volem potenciar a artistes emergents (de qualsevol edat) que visquin i desenvolupin la seva obra a l’Empordà i entorn (Garrotxa, Gironès, Roselló-Languedoc) als qui convidem a presentar la seva obra en el marc d’aquesta convocatòria.

 

Com?Gràcies a la col·laboració amb Comerç Figueres totes les obres seleccionades s’exposaran a els aparadors de les seves botigues associades.  És per això que caldrà adaptar les mides de les peces proposades al tamany dels aparadors.

 

Quan? A l’octubre 2016

.

A Qui? Ens dirigim a creadors i artistes visuals, de qualsevol edat, que acompleixin els següents requisits:

 

 • Ser artistes emergents (s’entén per emergent que estiguin començant la seva carrera artística, amb una trajectòria no superior als 5 anys des de la seva primera exposició).
 • Residir i treballar a una zona amb un radi no superior a 60 km prenent Figueres com a centre. (Comarques gironines i del Languedoc Roussillon)

Temàtica? Tant la temàtica com les tècniques i formats són lliures (vídeo, foto, pintura, escultura, instal·lació, net art, i qualsevol altre format o tècnica) però caldrà tenir en compte que les peces han de poder ser muntades i exposades en aparadors i/o interiors de botigues de la ciutat de Figueres. Les obres poden ser inèdites o no.

 

Obres a seleccionar Se seleccionarà un màxim de dues obres per creador.

Aquestes obres hauran d’acomplir:

 • Ser treballs innovadors ja sigui en el seu plantejament conceptual com formal.
 • Ser susceptibles de poder anar muntades i exposades en un aparador de botiga, de tal manera que siguin correctament interpretables i visualitzades.
 • Cedir els drets de difusió a Ingràvid durant l’exposició de les mateixes.
 • No serà requisit indispensable però es valorarà la interactivitat de la peça amb el públic i/o una temàtica relacionada amb qüestions relacionades amb el context expositiu.

Què cal presentar per a ser seleccionat? Un dossier d’un màxim de 3 pàgines amb el següent índex:

 

 • Títol
 • Format i tècnica
 • Sinopsi de màxim 10 línies
 • Fitxa tècnica
 • Breu Currículum de l’aspirant en format Bio (màxim 10 línies), on s’especifiqui data i lloc de naixement i lloc de residència habitual.
 • Imatges d’altres peces, obres. Si s’escau: enllaços a web personal o professional, a web amb vídeos, o fotos, etc..

Els dossiers no presentats d’aquesta manera seran descartats.

 

Les propostes s’ha d’enviar a:

convocatoria@festivalingravid.com

 

 

Selecció de les Obres Les obres a exposar seran seleccionades per la direcció del festival Ingràvid. Totes les peces exposades entraran a participar en el Premi Km0 que es descriu a continuació.

 

Dotació Premi Km.0 El premi serà de 1.000 € en concepte d’honoraris i producció d’una peça artística per a l’edició 2017 de l’Ingràvid.

 

 

Terminis Els aspirants podran presentar la seva sol·licitud de participació fins el divendres 18 de setembre de 2016.

Ingràvid comunicarà i farà públic el resultat i els noms dels seleccionats el dilluns 26 de setembre a través de la seva pàgina web i les xarxes socials.

Les peces s’hauran de portar  del 26 de setembre al 2 d’octubre al museuEmpordà de Figueres, ben embalades i el nom de l’artista visible.

Les obres s’exposaran a partir del 8 d’octubre en el marc de l’Ingràvid.

 

 

Jurat premi Km.0 Les obres seran escollides per un jurat que en valorarà la seva qualitat i l’adequació a la temàtica.

El jurat estarà format per:

 • David Santaeulària, comissari independent;
 • Ester Baulida, artista visual i docent;
 • Roc Parés i Burguès, artista visual i docent;
 • Manel Bayo, artista visual i docent;
 • Kenneth Russo, artista visual i docent;
 • Direcció del festival Ingràvid

El premi km0 es farà públic uns dies després de finalitzar l’edició 2016 del festival Ingràvid.

Date: agosto 12, 2016